mandag, mai 28, 2018

Takk til våre amerikanske venner!

I dag er det Memorial day i USA. Det er dagen våre amerikanske venner minnes de døde som er falt i tjeneste for de væpnede styrkene. Dagen er en gylden anledning til å be og velsigne USA.

For vi har mye å takke våre amerikanske venner for.  I år vil jeg spesielt trekke frem en ting: USA har vært den fremste sendenasjonen for misjon i historien. Herfra har tusenvis av misjonærer blitt sendt ut til de fjerneste avkroker av verden. Store misjonsorganisasjoner er blitt grunnlagt. Det samme med teologiske seminarer og bibelskoler. Disse misjonærene har gjennnom forkynnelse og levd liv hjulpet utallige mennesker til å bli himmelborgere. Hva skulle vi gjort uten disse misjonærene?

Personlig vil jeg få takke Jack og Marilyn Slough, som la ned så mange år av sitt liv for å betjene International Baptist Chruch i Sandvika, utenfor Oslo. De var virkelige pionerer. Gjennom grundig bibelundervisning, sjelesorg, og gjennom sine egne levde liv modellerte de et godt og trygt kristent fellesskap som fikk livsforvandlende betydning for mennesker fra mange nasjoner. Omkostningene var store. Nå er de tilbake i USA for å bruke tid på familien. Takk for det dere gjorde her i Norge! For alt dere sådde. For godt vennskap. Nå høster menigheten frukten av deres pionerarbeid. Jeg kjenner på en slik glede og takknemlighet for at dere beriket mitt liv som dere har gjort.

Jeg vil også takke Fred Dallas, som ble OL-pastoren på Lillehammer, i forbindelse med OL-94, og som på sin varme, trygge, bibeltro måte, sammen med Laura McCarty Dallas, kona, fikk hjelpe mange mennesker til å finne Jesus. I dag kjemper Fred mot kreften. Vi løfter ham inn for Nådens trone og ber om full helbredelse.

I dag vil jeg takke Gud for alle amerikanere som sørget for vårt lands frihet og trygghet, og vi minnes alle som falt og dermed betalte med sine liv. Vi ber om at Gud holder sin hånd over denne store nasjonen.

Det skal innrømmes at det for mange nordmenn, meg selv inklusive, ikke alltid er enkelt å forstå amerikanere. De kulturelle forskjellene er innimellom store. Vi tenker annerledes. Ser annerledes på ting. Det er selvfølgelig gjensidig. En del amerikanere forstår ikke nordmenn heller. En vi ikke helt forstår oss på er presidenten, Donald Trump. Men i dag lar jeg det ligge. I dag handler det bare om takknemlighet - og om forbønn.

Ingen kommentarer: