fredag, mai 11, 2018

Elia, ravnene, et ikon og et bønnesvar

I går ventet det meg en stor overraskelse! Et bønnesvar som overveldet meg. I forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet på Kristi himmelfartsdag ble også tre ikoner velsignet. Jeg ble veldig overrasket da ikonmaleren, Sven Aasmundtveit, fortalte at det ene var til meg!

I noen måneder nå har jeg ønsket meg så sterkt et ikon av profeten Elia. Det har vært et stadig tilbakevendende bønneemne. Et bønneemne som bare har vært mellom meg og Herren. Jeg har ikke nevnt det for noen. Det har sammenheng med at jeg i lengre tid har vært opptatt av historien fra 1.Kong 17, som forteller om Elia fra Tisjbe som opplever at Gud befaler noen ravner om å sørge for mat til ham. Denne historien er blitt svært personlig for meg. I tunge sykdomsdager har jeg opplevd at Herren har kommet til meg, og sørget for meg. Ikke minst med sin trøst.

Derfor ble det veldig spesielt når Sven Aasmundtveit ga meg dette vakre ikonet i gave, som nettopp viser profeten Elia som mates av ravnene ved trøstens bekk! Hvilket bønnesvar! Og hvilken oppmuntring! En inderlig takk til Sven og Anne Kristin for den storslåtte gaven, og fra det aller innerste av mitt hjerte en inderlig takk til Gud. Jeg er sikker på at det er Han som står bak det hele! Nå skal jeg gjøre enda et djupdykk i Bibelens tekster om profeten Elia. Jeg har lenge hatt et ønske om å skrive bok om ham. Så får vi se hva det blir.

Sven Aasmundtveit har skrevet et vakkert dikt om profeten Elia som heter: I deg, min Gud har hjertet funnet ro

I deg, min Gud, har hjertet funnet ro.
Din nåde er det hus hvor jeg får bo.
Min kilde er i deg.
Du overøser meg
med alt jeg har behov av, du er god.

I deg, min Gud, har sjelen funnet fred.
Du er hos meg, om jeg går langt avsted.
Er jeg alene her,
er likevel du der.
Du følger mine skritt, går like ved.

Å være der du er, er alt jeg vil.
Du gløder i mitt hjerte, sterk og mild.
Din nåde er min mat,
du fyller mine fat.
Ved bordet ditt er alt jeg trenger til.

Ingen kommentarer: