torsdag, mai 10, 2018

Kristus på Æresplassen ved Faderens høyre hånd

Det er ingen tilfeldighet at bønnekapellet vårt fikk navnet Kristi himmelfartskapellet. Jeg var så heldig at jeg fikk et nært vennskapsforhold til Edin Løvås. Han talte titt og ofte om betydningen av Kristi himmelfart, og kalte denne høytidsdagen i kirkeåret for den glemte høytidsdagen. Dessverre er det slik at mange kristne ikke forstår hvorfor dagen i det hele tatt skal feires. Det er kanskje ikke så rart siden flere lærde teologer strides om hva Kristi himmelfart egentlig innebærer. Nylig pågikk det en slik debatt i den kristelige dagspressen. Men det er mange gode grunner til å løfte den fram igjen. En av dem er det faktum at Kristi himmelfart innebærer at Sønnen har satt seg ved Faderens høyre hånd, og fra den posisjonen er Han nå vår forbeder. Noen har sagt at han har inntatt "æresplassen."

Jeg synes apostelen Paulus forklarer dette godt i Efeserne 4,10: "Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt."

Dette skriftstedet siterte Edin Løvås ofte når han talte om Kristi himmelfartsdag. Fra Æresplassen er Kristus nå blitt Allherskeren, Han som fyller alt i alle.

Da bønnekapellet vårt sto ferdig i 2012 og skulle vigsles, var det helt naturlig for oss å gi det navnet Kristi himmelfartskapellet. Både for å understreke betydningen av det som skjedde denne dagen, men også for å hedre Edin som hadde løftet denne dagen fram igjen. Jeg husker hvor glad og opprømt Edin var da jeg ringte for å fortelle ham det.

Vi ba ikonmaleren Sven Aasmundtveit om å male et ikon som hadde himmelfarten som sitt motiv. Det vakre ikonet, var det første ikonet som ble hengt opp over alteret i kapellet vårt. Mange har gledet seg over dette ikonet. Siden har det kommet flere.

I dag skal vi nok en gang feire Kristi himmelfartsdag i Kristi himmelfartskapellet. Det er virkelig en stor glede. Sammen med oss i dag er: Sven Aasmundtveit, hans kone Anne Kristin og Dagfinn Stærk, og mange gjester.

Billedtekst: Sven Aasmundtveit ved siden av hans himmelfartsikon. Ikonet ble innviet i forbindelse med vigslingen av Kristi himmelfartskapellet 30 september 2012.

Ingen kommentarer: