fredag, mai 11, 2018

Strålende feiring av Kristi himmelfartsdag

Hvilken dag det ble! Hvilken strålende feiring av Kristi himmelfartsdag! Selv om det er sen vår på Øvre Strømstad bønnetun - snøen forsvant for bare noen få dager siden - var det godt og varmt, og nesten skyfri himmel. Og folk kom fra fjern og nær, og fra ulike kirkesamfunn. Vi var over 50 personer. 33 av disse ble til siste slutt for å feire gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet. Flere har vi ikke plass til.

Det er andre gangen vi arrangerer dagsretreat Kristi himmelfartsdag i Kristi himmelfartskapellet. I år løftet vi fram martyrene og martyrhistorien. Helt siden kapellel ble vigslet i 2012 har vi bedt for den lidende kirke i hver eneste gudstjeneste. Tidligere pastor i Halden frikirke, Dagfinn Stærk (bildet), innledet med et foredrag om martyrkirken i Nord-Afrika på 200-300 tallet. Det ble en gripende historieformidling, hvor Stærk gav flere eksempler på martyrer med navns nevnelse fra denne tiden. Han kom også inn på de som sviktet troen i harde forfølgelsestider, og hvordan kirken møtte disse. Stærk, som har skrevet bok om temaet, gav oss et sterkt innblikk i tider med forfølgelse og hvordan kristne har utholdt lidelse og død for Kristi skyld.

Etter at Dagfinn Stærk hadde holdt sitt foredrag, fremførte Anne Kristin Aasmundtveit 'Polykarps' martyrium', og tok oss også med på en vandring gjennom kirkehistorien hvor hun gav en rekke eksempler på kjente martyrer. Innimellom sang hun og ektefellen, Sven, sanger og salmer Anne Kristin har skrevet og som er publisert i hennes siste bok: Alle år har du sett meg. Anne Kristin har en sterk og varm formidlingsevne, og det var tydelig at folk var grepet.

Etter litt bespisning var det Sven Aasmundtveit sin tur. Han snakket om de første kristnes bønneliv, med særlig vekt på ørkenfedrene. Praktisk, enkelt, dypt og utfordrende.

Vi avsluttet så med gudstjeneste og nattverd.  Her ble også tre ikoner velsignet. Mange gav uttrykk for takknemlighet og glede over det de hadde fått vært med på denne vakre maidagen på Øvre Strømstad bønnetun.

Ingen kommentarer: