tirsdag, august 28, 2018

Fjernet tavle med De ti bud

Etter klager fra stiftelsen "Frihet fra religion" har myndighetene i byen Steubenville i Ohio gått til det skritt at de har fjernet en tavle med De ti bud. Tavlen har stått i en offentlig park. Stiftelsen mener tavlen er et brudd på amerikansk lovgivning, som skiller stat og kirke. Tavlen skal nå settes opp et annet sted, ifølge de lokale myndighetene.

Det er en trist utvikling i deler av USA i dag hvor den kristne-judeiske arven skal fjernes eller gjemmes.

Vi ser de samme utviklingstrekkene i mange land som er bærere av en kristen-judeisk arv. Det til motsetning til flere muslimske land, hvor de religiøse symbolene blir sterkere og tydeligere.

Ingen kommentarer: