torsdag, august 23, 2018

Nå er det en gyllen anledning til å be for muslimer på pilegrimsreise


Når dette skrives (onsdag kveld) er det fjerde dag av Hajj, og nær to millioner muslimer befinner seg i Saudi Arabia på pilegrimsreise. Hajj er verdens største samling av mennesker i sitt slag. Dette er en tid av åndelig hunger hvor muslimer søker deres gud, og burde samtidig være en gylden anledning for kristne til å be om at de får møte Jesus!

En kristen leder - la oss kalle ham Peter, vi kan ikke bruke hans riktige navn av hensyn til hans sikkerhet - sier at hans bønneinitiativ - Cry Out - har dekket Den nære Østen med bønn i over 10 år. I forbindelse med Hajj samarbeider Peter og hans organisasjon med en annen organisasjon som kalles PTAP - Praying Through the Arabian Peninsula. De mobiliserer til målrettet forbønn for muslimer som legger ut på denne pilegrimsreisen, som enhver muslim er forpliktet til å gjøre minst en gang i livet.

Det området som Peter beskriver som Det nære Østen omfatter land som Irak, Jordan, Libanon og Syria. Områder av stor undertrykkelse, lidelse, krig.

"Idet vi lytter til Guds hjerte for denne regionen, så tror jeg Han vil veilede til hvordan vi skal be og hva vi skal be om. Det finnes mange løfter i Bibelen når det gjelder det å be for unådde folkeslag og for de som ennå ikke har hørt evangeliet," sier Peter.

Ifølge CIA World Factbook, lever mer enn 73 millioner mennesker i Det nære Østen, og nærmere 84 prosent av dem er muslimer. Peter oppmuntrer oss til å huske at dette ikke bare er tall, men mennesker.  Gud kjenner dem og bryr seg om dem. Derfor trenger vi å rope ut til Gud for dem.

"Vi må be om nød og desperasjon," sier Peter, "og la oss gripe av nøden og behovet for deres frelse."

Foto: By Al Jazeera English - Al-Haram mosque, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17512722

Ingen kommentarer: