lørdag, august 25, 2018

Et "våkne opp-rop" for Norge

Signalene som nå kommer fra Arbeidernes Ungdomsfylking og Unge Venstre om å endre abortloven i Norge, slik at grensen for abort utvides til uke 18 eller uke 24 burde ryste alle som ber for Norge, og være et 'våkne opp kall' for mange.

De to siste dagene har jeg gjengitt oppslag fra avisen Vårt Land, som kan fortelle at sentralstyret i AUF, som skal ha sitt landsmøte 18.-21. oktober, enstemmig har foreslått å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uke. I tillegg vil AUF fjerne abortnemdene som i dag avgjør om kvinner kan avslutte svangerskapet etter 12.uke. Unge Venstre går enda lenger. De vil ha fri abort til uke 24. Begge ungdomspartiene regner det som sannsynlig at deres moderpartier vil støtte dem!

Dette er sjokkerende, men ikke uventet. Det farligste stedet for et barn å være i Norge i dag er i mors liv. Det har ingen rettigheter, ikke noe vern. Norge har gått så langt - med støtte fra dagens regjering - at vi har innført en lov hvor det er mulig å drepe en tvilling i mors liv, fordi det ikke passer foreldrene å få to barn.

Mostertinget i 1024 sørget for at det ble ulovlig å sette barn ut i skogen for å dø. 940 år senere, i 1964 ble det lov å drepe barnet i mors liv. 30. mai 1978 ble så loven om selvbestemt abort vedtatt. Nå arbeider Norges fremtidige politikere, de som snart får ansvar i kommunestyre og fylkesting og Storting, for å gjøre det mulig å drepe barnet nesten helt opp til det blir født.

Hvert år foretas det et sted mellom 14.000-15.000 fosterdrap i Norge. Det betyr at minst 560.000 barn er blitt drept de 40 årene vi har hatt loven.

Unge Venstres landsmøte avsluttes på Bots- og bededagen, søndag 28. oktober. Dagen før arrangeres det Bønnefrokoster en rekke steder i Norge. Dette er en gylden anledning til å rope ut til Herren om nåde for vårt land.

Men, vi bør starte NÅ!

Disse to uhyggelige forslagene om ytterligere drap på barnet i mors liv burde få det norske kristenfolk ned på kne, og be inderlig til Gud for barna og for Norges fremtid. Barna er jo vår fremtid. Det har aldri vært særlig populært å tale mot fosterdrapet, og de som gjør det får raskt sine pass påskrevet, men våger vi ikke det svikter vi både barnet og vår tro.

Det som nå skjer er et kall til å innvie seg for å stride i bønn for vårt land. Hvor mange har bøyd kne for Ba'al og hvor mange står på Herrens side?

Ingen kommentarer: