mandag, august 27, 2018

Kappes om å hedre hverandre, del 1: Arnfinn Clementsen

"Vær fremst i dette å vise de andre ære," skriver apostelen Paulus til den kristne forsamlingen i Rom, jfr Rom 12,10.

I dag starter en helt ny serie her på bloggen som handler om mennesker jeg har møtt eller er blitt kjent med som jeg ønsker å hedre, og som jeg vil oppmuntre mine lesere til å omslutte i deres forbønn eller minnes som forbilder om de har gått hjem til Herren. Ikke for å sette dem på noen pidestall, men for å hedre dem for deres tjeneste i Kristi kropp.

Først ute er Arnfinn Clementsen. I mange år har jeg ønsket å møte denne uredde forkynneren, som så trofast har løftet frem Guds ord i denne nasjonen. I sommer ble det endelig mulig. Vi har hilst på hverandre gjennom årenes løp, men dette var første gang vi fikk dele talerstol sammen. Det skjedde på sommerstevnet i Sarons dal. Jeg kjente Arnfinn Clementsen først og fremst gjennom hans pionerarbeid gjennom "Norge tilbake til Gud", hvor han og hans medarbeidere oppmuntret kristenfolket til å bøye kne og rope til Herren for vårt kjære fedreland.

Etter sommerstevnet i Sarons dal har jeg så lest hans erindringsbok: Tøffe tider, og på den måten kommet mennesket Arnfinn Clementsen nærmere. Usminket, ærlig og humoristisk forteller han i denne boken om sitt liv. Det er sjelden kost å lese en selvbiografi om en forkynner som så raust deler med sine lesere om opp- og nedturer, og med et kritisk blikk på både seg selv og de sammenhenger han  har fått stå i. Det er det grunn til å takke ham  for.

Grundig, reflektert, kunnskapsrik. Det er ord jeg sitter igjen med etter å ha hørt Arnfinn Clementsens innlegg i Sarons dal i sommer, hvor vi begge skulle snakke om vår tros røtter. Clementsen er hva jeg vil kalle en bibeltroende. Det er en hederstittel. Alltid grunnfestet i Guds ord, og han løfter det frimodig fram. Men også ydmyk. Han lytter til andre erfaringer og synspunkter. Her var ingen ovenfra og nedad holdning. Men sann broderlighet og raushet mot de som ser ting annerledes enn ham.

Arnfinn Clementsen synes for meg å være en mann som heier andre fram! Han må egne seg som en god åndelig veileder. Han har gjort seg noen erfaringer på godt og vondt med norsk kristenhet, som han har tatt med seg, og som har formet hans liv. Det gjør han nok til en god lytter, vil jeg tro.

Mennesker i inn- og utland har fått gleden av å lytte til Arnfinn Clementsens grundige bibelundervisning. Det takker jeg Herren for, og så ber jeg om at årene som ligger foran må bli gode, ja, velsignede år i tjeneste for Jesus. Det er tydelig at Arnfinn elsker Jesus, og det er tydelig at Jesus elsker Arnfinn. Det sees! Fortsett med å løfte frem Guds ord, fortsett med å oppmuntre, veilede og trøste - det er ditt kall, til du er hjemme hos Far.

Så kan vi stå sammen med deg, og din kjære Liss-Bente, i bønn.

Boken "Tøffe tider" er utgitt på Hermon forlag i 2014 og er herved varmt anbefalt. Jeg kommer helt sikkert tilbake med smakebiter fra den på bloggen.

Ingen kommentarer: