søndag, august 26, 2018

Muslimer vinnes for Jesus i Kosovo

Om noen få uker skal Serbia's president møte sin motpart for å drøfte hvordan Serbia skal forholde seg med hensyn til Kosovo. Begge land ønsker å bli en del av EU, men det er en hake ved det hele: de to lederne må først bli enige om Kosovos selvstendighet og grenser.

Spenningene er til å ta og føle på. Men i kjølvannet av det som skjer på det politiske plan, skjer det også noe svært positivt i forhold til de evangeliske kristne i Kosovo.

"Det har nylig vært et klimaskrifte i regjeringen som innebærer at de aksepterer den evangeliske bevegelsen i landet," forklarer Pierre Houssney i bønnebevegelsen Horizons International til Mission Network News og legger til: "Et parlamentsmedlem, en muslim, talte ved innsettelseseremonien om den evangeliske kirke og sa at de evangeliske kristne er Kosovos fremtid."

Kosovos historie er full av kamp. Ulike nasjoner har forsøkt i århundrenes løp å kontrollere det lille landområdet på Balkan.

"Albania var et av de siste kongedømmene muslimene var i stand til å ta over når de ekspanderte og forsøkte å trenge inn i Europa," sier Houssney, og refererer Det tyrkisk-ottomanske imperiet.

Det var i februar 2008 at Kosovo erklærte sin uavhengighet. Mens konstitusjonen definerer Kosovo som en 'sekulær stat', er 95 prosent av befolkningen 95 prosent muslimsk. Pierre Goussney forteller at mange av dem kommer til tro på Jesus,
"Kosovarene, det albanske folket, er fremdeles ganske åpne for evangeliet," sier Goussney. Han legger til: "Det kristne samfunnet må våkne opp og forstå hvilket strategisk sted dette er; et brohode inn i den muslimske verden."
Horizons International er helt fremme i frontlinjene når det gjelder den kirkeveksten vi ser i Kosovo i dag. De har samarbeidet med de troende i landet siden 1994. I desember 2017, etter år med kamp og vekst kunne de avslutte arbeidet med å bygge den største evangeliske kirken i landet.
"Dette er spennende, fordi dette er en fullstendig innfødt-kirke hvor alle medlemmene har muslimsk bakgrunn," forteller Houssney, og legger til: "Disse planter nå menigheter og driver et arbeid rundt omkring i hele Kosovo blant albanske muslimer."
La oss be for dette virkelig strategiske arbeidet.

Ingen kommentarer: