torsdag, august 30, 2018

De forferdelige overgrepskandalene i Den romersk-katolske kirke

De massive og grufulle overgrepene begått av romersk-katolske prester som nå avsløres i land etter land i et omfang som nesten tar pusten av deg, er nettopp det - overveldende.  Vi har jo kjent til dette lenge, men nå, i kjølvannet av Me-too, er det som om det finner sted et enormt snøskred som feier med seg alle forsøkene på å sno seg unna og skjule dette.

For ved siden av overgrepene mot barn - men også voksne - er det forferdelig å se hvordan kirkens menn i høye og betrodde stillinger har forsøkt å skjule dette eller glatte over det. Når det ikke har vært mulig å skjule det lenger, har plutselig overgriperne blitt hastig tilbakekalt til Vatikanet, for der å bli omplassert i andre stillinger eller trukket seg tilbake til et liv i kloster.

I Vatikanet er det mange som vet. Og likevel tier. Og skjuler sannheten. Også pave Frans.

Erkebiskop Josef Wesolowski, som er såkalt pavelig nuntius, eller på godt norsk 'sendemann', til Den dominikanske republikk, har begått hyppige overgrep mot barn og da særlige fattige gatebarn, Rett før han skulle stevnes for sine grufulle forbrytelser i 2013 blir han hastig tilbakekalt til Roma og Vatikanet. Avsløringen var for pinefull.

Et annet eksempel er tragedien med  den polske tenåringsgutten Bartek Obloj. I 2007 begår han selvmord. Han etterlater seg et brev hvor han forteller om overgrep begått av en romersk-katolsk prest. Det utrolige skjer: presten forretter i den unge mannens begravelse. Hva skjer så videre? Han omplasseres i en annen menighet! Stilles ikke til ansvar for sine ugjerninger.

Wiens mektige erkebiskop, nå avdøde kardinal Hermann Gröer, ble bokstavelig talt tatt med buksa nede. I 1995 ble han anklaget for overgrep mot et stort antall korgutter og studenter. Også dette forsøkt skjult fra Vatikanets side.

Så har vi den siste tidens avsløringer:

Fra erkebispedømmet Philadelphia, USA: Overgrep mot minst 1000 barn. 300 romersk-katolske prester er navngitt som overgripere. Statsadvokaten i Pennsylvania har oppnevnt en storjury som har avlagt en rapport som beviser overgrepene.

I en annen rapport, som omhandler hele USA i perioden 1950 til 2011, dokumenters 12.000 'sannsynlige anklager'. Anklagene retter seg mot drøyt 4.500 prester. 80 prosent av ofrene var under 18 år, men de var hovedsakelig gutter mellom 11-14. Noen av ofrene var to-tre år gamle. Og det stopper ikke her: Noen av disse prestene hadde forbrutt seg mot mer enn 10 barn over lengre tid.

Det er noe djevelsk over alt sammen! Både overgrepene og fortielsene. Men det kommer for dagen. Alle mørkets gjerninger vil en dag komme for dagen. Alt som er skjult vil åpenbares. Og Herren selv kommer til å holde alle overgripere ansvarlige på dommens dag. Den Hellige Skrift er krystallklar på dette punktet.

Den romersk-katolske kirke har de siste årene sett seg nødt til å betale millioner på millioner i erstatning til ofrene. Det vil den måtte komme til å gjøre i årtier fremover, og paven må gjøre mer enn å beklage og oppmuntre til bønn og faste. Han må sørge for å stille overgriperne til ansvar, ikke for en kirkelig rett eller sende dem tilbake til Vatikanet eller omplassere dem, men sørge for å overlate dem til politiet og sørge for at de dømmes for sine forbrytelser i sivile rettsaker. Vatikanet kan ikke lenger dysse ned disse sakene eller skjule overgripere. Det kan heller ingen annen kirke. Overgripere skal tiltales og straffes. Punktum.

"Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller. For selv bare å tale om det de gjør i det skjulte, er en skam. Men alt som blir avslørt av lyset, blir åpenbart ..." (Ef 5,11-12)

Ingen kommentarer: