lørdag, august 18, 2018

Gudstjeneste i hellige Orans kapell på Iona

Forrige søndag feiret venner av meg gudstjeneste i hellige Oran's kapell på Iona. Liturg var fader Seraphim, som er grunnleggeren av Mull Monastery of All Celtic Saints, som jeg har skrevet mye om her på bloggen.

Det er første gangen fader Seraphim har fått tillatelse til å feire gudstjeneste i dette vakre kapellet, på en søndag. Tillatelsen ble gitt av Historic Environment Scotland og Iona Community.

"For oss," skriver fader Seraphim, "så er hellige Oran's kapell den viktigste bygningen på Iona. Det er står tomt, og er en liten, ydmyk bygning. Dette er den eneste bygningen på øya som daterer seg tilbake til det keltiske tusenåret."

Sammen med fader Seraphim var en gruppe nonner og pilegrimer, som tok del i gudstjenesten.

Du spør kanskje om hvorfor jeg skriver om dette? Jeg er glad du spør! Dette er noen av våre norske kristenrøtter! Vi burde bli kjent med dem!

Iona, som ligger rett utenfor øya Mull på vestkysten av Skottland, er viden kjent for sitt kloster. Det ble grunnlagt i år 563 av hellige Columba. I år 806 ble alle munkene ved Iona-klosteret funnet døde. Drept av norrøne vikinger. Vikingene kom tilbake tre ganger til i løpet av elleve år.

Den norske kongen, Magnus Berrfødt (konge i årene 1095-1103), besøkte Iona på sitt erobringstokt i Vesterhavsøyene og den norske kongen respekterte øya hellige status. I Magnus Berrfødts saga heter det:

«Kong Magnus kom med hæren sin til Den hellige øya; der gav han grid og fred til alle menn og all deres eiendom. Folk forteller at han ville lukke opp den lille Kolumkillekirken. Kongen gikk ikke inn, men lukket straks igjen kirkedøra og låste den, og sa at ingen siden skulle være så djerv å gå inn i kirken, og slik har det vært siden. Så seilte kong Magnus med hæren sin sør til Il (Islay) og herjet der.»

De norrøne beboerne på Iona hadde stor respekt for den hellige Oran, som nedstammet fra en irsk konge på 400-tallet. Oran døde i 548.Ingen kommentarer: