onsdag, august 15, 2018

Grenseløs bønn - norsk/svensk bønnesamling

Søndag er planen at May Sissel og jeg skal være med på den store bønnesamlingen "Grenseløs bønn" i Øymark kirke (bildet), i nærheten av Halden. Hit kommer både svensker og nordmenn for å be for våre land. Innbydere er forbederne Gunnar Brudeli og Roland Moberg. Det er samlinger kl.11.00 og 14.00. Kanskje vi ser deg der?

La meg gi deg del i den spennene historien bak denne bønnesamlingen:

Broderfolkene var forberedt på krig
I 1905 var det krise i relasjonen mellom Norge og Sverige. Vi sto da på randen til krig. Hva gjorde de kristne da, på begge sider av riksgrensen? Jo, man kom sammen og vendte seg til Gud i felles inderlig bønn om fred.Det som skjedde i månedsskiftet mai/juni 1905, var bl.a. følgende.

Tusenvis var samlet til bønn
Det ble avholdt fire store bønnemøter langs grensen. I Charlottenberg var ca.1500 samlet i bønn. På Håfjellet, mellom Tøcksfors og Ørje kom 3000 sammen for å be. I Dals Ed var ca. 1500 samlet, og ca. like mange i Nøssemark. På disse «storbønnemøtene» ba man i ydmykhet om tilgivelse og nåde, og at vi skulle bli skånet fra krigens forbannelse. Det var selvfølgelig ikke bare langs grensen det ble bedt. Det var krise, og det ble bedt i både slott og koie i våre land. Den varmt kristne dronning Sofia var også en sterk bidragsyter til at det ikke ble krig. Vi er overbevist om at de kristnes bønner var med på å skåne oss fra krig i 1905.

Nå trengs bønn for oppvåkning, omsorg og håp.
Det er ikke krig som truer mellom våre to land nå. Men både Sverige og Norge opplever bølger av vold og kriminalitet, hat og drap, utskeielser og økende ondskap, og mange opplever et liv uten mening og håp.
Vi tror fortsatt på en bønnhørende Gud. Nå er bønneemnet at vi skal oppleve en ånd av barmhjertighet og omsorg, sannhet og rettferdighet,  positiv omtale av hverandre, samt glede og håp i hverdagen.
Dette vil vi be om, og vi vil takke Gud for alt det gode han gjør for oss. Bare evangeliet om Jesus Kristus gir håp om evig liv. Som kristne, på tvers av kirkesamfunnene, har vi alle et felles ansvar for å nå våre innbyggere med det glade budskap. Vi ber for våre menigheter og forsamlinger. Vi opplever at tiden er inne for å stå sammen og be om en vekkelse og fornyelse slik at folk i våre land forstår hva vi mister når troen på Gud ikke lenger har den samme plass som før.

Tverrkirkelig arrangement I Øymark kirke
Derfor har samtlige 60 kirker og menigheter, på begge sider av grensen, blitt kontaktet og innbudt til planlegging av et tverrkirkelig «storbønnemøte». Det blir i Øymark kirke søndag 19.august på formiddagen og ettermiddagen. Mat kan kjøpes i pausen. Vi ønsker å samle kristne fra fjern og nær, og fra alle kirker og menigheter på norsk og svensk side. Derfor har vi navnet «Grenseløs bønn» 
Vi ber med profeten i Det gamle testamentet, (Hab.3.2): Herre, det du har gjort. Gjenta det i vår tid.

Ingen kommentarer: