fredag, august 17, 2018

Det skjer noe positivt i Danmark


Det skjer noe gledelig i Danmark! På grunn av fosterdiagnostikk og abort var det i 2015 tale om at barn med Downs-syndrom var i ferd med å forsvinne helt i Danmark. Men nå velger flere kvinner å beholde sitt barn som får diagnosen.

I 2014 og 2015 var det bare to kvinner i Danmark som valgte å føde sine barn når de fikk vite at de hadde Downs-syndrom. I 2016 valgte ni kvinner å beholde barn med Downs-syndrom og i fjor var det 13 foreldre som gjorde det.

Man vet ikke helt hva som er årsaken til dette, men nå gis kommende foreldre, hvis barn har fått denne diagnosen, mulighet til å møte en familie som har valgt å bli foreldre til et barn som har Downs. Slike møter kan være svært positive. Dessuten er det flere kvinner som føder barn i høy alder, og sjansen for å få et til blir mindre. Og sist, men ikke minst, er det mange danske forbedere som har bedt om at den negative trenden snur og at alle barn får en mulighet til å leve. Barn med Downs-syndrom beriker et samfunn!

Ingen kommentarer: