mandag, august 20, 2018

En hevnende Gud

I dag vil jeg skrive om noe som få eller ingen snakker om, eller skriver om lenger: Guds dom og Guds rettferdighet.

Min påstand: Det ville være uutholdelig om Gud ikke ville stille til ansvar og dømme Adolf Hitler, Josef Stalin, Pol Pot, eller andre massemordere. Eller de som misbruker eller skjuler misbruk av barn. Tenk om Gud ikke skulle øve rettferdighet overfor de som er blitt pint og plaget og vært utsatt for en brutal død, ene og alene fordi de trodde på Jesus. Skulle Gud bare overse dette?

Det skapes i dag et bilde av at Gud BARE er kjærlighet. Men Gud er også HELLIG og RETTFERDIG. En Gud, uten disse egenskapene, er en gud skapt i menneskets bilde.

Vi leser om martyrene i Åpenbaringsboken:

"Da han åpnet det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrdet som de holdt fast på. Og de ropte med høy røst og sa: 'Hvor lenge, Herre, Du Hellige og Sannferdige, vil Du vente FØR DU DØMMER OG HEVNER blodet vårt på dem som bor på jorden?' ... Da kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver slave og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene og i fjellene. Og de sier til fjellene og til klippene: Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for LAMMETS VREDE! For HANS VREDES STORE DAG er kommet, og hvem kan bestå?" (Åp 6,9-10 og v.15-17)

Jeg ber leseren merke seg ordene: 'Lammets vrede' og 'Hans vredes store dag'.

Dette er ikke hentet fra Det gamle testamente, men fra Den nye pakts tid og handler om noe som ennå ikke har skjedd. Hvem snakker om Lammets VREDE i dag?

Men kongene på jorden, stormennene, herskerne, paver og kalifer kan være trygge på en ting: Det kommer et oppgjør, det vil ytes rettferdighet, det kommer en dom. Og hvem kan da bestå av disse som har begått urett.

Om Guds Lam heter det i den samme boken: "Hun fødte et Guttebarn som skulle HERSKE OVER FOLKESLAGENE MED JERNSTAV..." (Åp 12,5) Dette refererer til Messias-profetien i Salme 2,9: "Du skal knuse dem (les jordens konger og stormennene) med jernstav. Som pottemakerens leirkar skal du knuse dem."

I Åp 15,7 leser vi om "Den levende Guds vrede". Det står i en sammenheng hvor det nettopp tales om "Herrens RETTFERDIGE DOMMER som er blitt åpenbare".  Og i 14,10 tales det om "Guds VREDES VIN." Og i kapittel 17 og 18 leser vi om dommen over Babylon - Den store skjøgen eller horen - og i den sammenheng kan vi lese om dommen og stormennene som har drevet hor med henne.

Vi må snakke om et sant Gudsbilde. Ikke et bilde vi selv har skapt oss av Gud. Gud er kjærlighet, ja, og det finnes frelse i Jesus og redning fra dommen, men Gud er også Skaper og Dommer og Han er hellig og rettferdig.

Ingen kommentarer: