torsdag, august 30, 2018

Be for evangeliseringshefte som skal nå indianergrupper i Mexico

World Missionary Press har endelig fått klarsignal fra Bibelselskapet i Mexico til å trykke heftet "Hjelp fra oven", til bruk i evangeliseringsøyemed. Heftet skal trykkes på et av de mange indianerspråkene som snakkes i Mexico, eller De forente mexicanske stater, som dette nord-amerikanske landet også kalles.

Behovene er store. Romersk-katolisisme er blandet opp med en stor grad av folkereligiøsitet i Mexico, særlig blant landets mange urbefolkningsgrupper, og disse trenger å høre evangeliet. Dette heftet er et forsøk på å forklare hva evangeliet egentlig handler om, og utgiverne, World Missionary Press, ber om forbønn for utdelingen av heftet. Håpet er at mange skal lese det og komme til tro på Jesus.

World Missionary Press ber også om forbønn slik at de skal være i stand til å øke kapasiteten på trykkingen fra i dag åtte millioner enheter til 10 millioner.

Ingen kommentarer: