mandag, august 06, 2018

La oss være solidariske med bøndene og kjøpe storfekjøtt fra Norge

Jeg har skrevet en del om konsekvensene av tørkesommeren og behovet for å øke matproduksjonen i Norge. På grunn av tørkesommeren og for-krisen sett seg nødt til å slakte dyr. Samtidig som nå norske bønder får mer kjøtt å selge, vil tollfritt kjøtt fra utlandet flomme inn over matmarkedet i Norge.

Det er ikke til å tro, men regjeringen dobler nå kjøttimporten fra EU!

Det er Klassekampen som skriver om dette i dag.

En ny avtale mellom Norge og EU mer enn dobler tollfri import av storfekjøtt fra EU. Det vil føre til sterk konkurranse for norske bønder, og det fryktes konkurser.

"Avtalen treffer landbruket kraftfullt negativt i den situasjonen som nå utspiller seg," sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til Klassekampen.

Dette vil skje allerede fra oktober i år. Det er bare en måte å møte dette på: Norske forbrukere må kjøpe storfekjøtt produsert i Norge. La oss bli mer bevisste når vi handler i butikken, og vise praktisk solidaritet når vi handler på butikken.

Ingen kommentarer: