fredag, august 17, 2018

Skremmende signaler fra justisministeren

Det kommer skremmende signaler fra justisminister Tor Mikkel Wara. Han vil nå frata statlig økonomisk støtte til ikke bare muslimske trossamfunn, men det han kaller "ytterliggående kristne"!  Det fremkom, i følge Dagen, under en debatt i forbindelse med Arendalsuka.       

Hvem er så de? Og hvem skal definere hvem som er "ytterliggående kristne". De er i hvert fall ikke en del av den offisielle norske kirke, men er selvsagt en del av de frie menighetene i Norge.

Vi har sett denne trenden lenge, og man behøver ikke være profet for å forstå at menigheter som ikke vil vie samkjønnede eller bøye seg for andre andre statlige direktiver eller lover, vil komme til å miste inntektene fra kirkeskatten. Egentlig er det jo ikke snakk om noen offentlig støtte, men den delen av kirkeskatten som vi skulle ha betalt til Den norske kirke, om vi hadde vært medlemmer av den.

Frie menigheter er alltid blitt stemoderlig behandlet i Norge. Mens Den norske kirke har hatt sitt eget kirkedepartement og egen kirkeminister, har norske frimenigheter hørt inn under Justisdepartementet - det av alle departement - som om vi var kriminelle.

Men, om justisministeren, skulle få støtte i Storting- og regjering for sitt forslag, vil det bety at vi beveger oss inn i et samfunn hvor det er myndighetene som sitter med definisjonsmakten om hvem som er 'akseptable kristne'. Det betyr også at tros- og religionsfriheten er truet.

Ingen kommentarer: