torsdag, januar 31, 2008

Syv kjennetegn på AntikristSom jeg skrev i den forrige bloggartikkelen var det i går 75 år siden Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. Han var en av historiens mange anti-krister, alle eksempler på den virkelige Anti-Krist som en dag vil stå frem på verdensarenaen. Som jeg skrev i går finnes det enkelte kjennetegn på han som en dag skal komme. I Bibelen har Anti-krist fått syv forskjellige titler som illustrerer hans vesen, karakter og virksomhet:

Han kalles først og fremst for Anti-Krist. Det forteller oss at han vil imitere Kristus. Mye tyder på at Antikrist vil fremstå som en fredens mann, og dermed vil mange la seg forføre. Kanskje vil han lykkes med å skape fred i Midt-Østen. Årsaken til at jeg sier dette er at Templet i Jerusalem skal bygges opp igjen, for Bibelen sier jo at Antikrist skal sette seg i Templet, og da må jo nødvendigvis det tredje templet bli bygget opp igjen. "Han (Antikrist) er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller om blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud." (2.Tess 2,4) På grunn av at han fremstår som en fredens forkjemper, vil mange ta feil av ham, og mange vil vise ham uinnskrenket tillit og tro at han vil være den rette til å skape fred og orden i en verden preget av økende vold og kaos. Han er utrustet av djevelen selv, og derfor skal det gjennom hans "svikefulle ferd" lykkes for ham. (Dan 8,25) Det er underlig å lese i Åpenbaringen at det var "det lille horn" som skulle stå frem med en slik overveldende maktstilling etter hvert. I Åp 6,2 står det om en som rir på "en hvit hest" og som dro ut "med seier til seier". I denne sammenhengen er ikke dette Jesus, selv om Han opptrer på en hvit hest senere i endetidsbegivenhetene. Dette er snarere han som omskaper seg til en lysets engel.

I 2.Tess 2,3 og v.8 finner vi tre andre titler på Antikrist. Det første er "syndens menneske". Som renheten og helligheten var personifisert i Jesus - hele guddommens fylde hadde jo fullkomment tatt bolig i Ham, så vil Antikrist ha syndens fylde. Synden har gjennomtrengt og forenet seg med alt i hans person. Jeg er personlig overbevist om at Antikrist kommer til å være homoseksuell. Det begrunner jeg med Dan 11,37 hvor det står at Antikrist ikke kommer til å ha "kvinnenes lyst", og homoseksualitet kommer i endens tid til å bli mer og mer akseptert, og åpenbar og denne synden kommer til å bli hyllet mer og mer. For Herren er dette en vederstyggelighet.

Antikrist kalles også "fortapelsens sønn". Som Jesus var fra himmlen, kommer Antikrist til å være fra avgrunnen.

For det tredje kalles han "den lovløse". Det er i forbindelse med Antikrist at det tales om "lovløshetens hemmelighet". Jeg tror dette har to betydninger. Den ene handler om lovløsheten i Guds menighet, hvor man forlater den ene trossannheten etter den andre, og man viker av fra sannhetens ord. Misbruket av nåden kommer til å bli stort. Det andre er det som skjer i samfunnet. Der hvor man før har bygget på De 10 bud, og den jødisk-kristne tradisjonen, kastes dette over bord, og man lovpriser relativismen, hvilket man også gjør i flere kristne sammenhengene. Føles det riktig og godt for deg, så er det bra, uansett om Guds ord sier noe annet. Dette handler om å sette humanismen i høysetet, ikke Bibelen.

1.Joh 2,22 kaller Antikrist for "løgneren". Gjennom sine løgner vil han forføre menneskene, derfor kalles han da også for "forføreren". Han skal med list og løgn forføre "dem som bor på jorden." "All jorden undret seg og fulgte dyret," heter det i Åp 13,3. Der finner vi også den siste uhyggelige tittel på ham: "dyret". Det dyriske har da fått fullstendig makt i menneskeheten og i den personen som representerer denne.

Vi skal i neste artikkel se nærmere på det som kalles den sataniske treenighet.

13 kommentarer:

Anno 2008 Nym sa...

Dan 11,37 i 1978/1985-oversettelsen bruker "kvinnenes yndlingsgud" istedenfor "kvinnenes lyst". Hele verset er: "Han bryr seg ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør seg selv større enn dem alle." Dette forteller kanskje bare at Antikrist skal være gudløs. Men hvilken mening gir "kvinnenes yndlingsgud"?

Bjørn Olav sa...

Bibelskapets oversettelse av 1978, med sin revisjon i 1985, møtte mye berettiget kritikk når den utkom. Kritikken førte jo til at Bibelselskapet så at de hadde gått for langt i sin modernisering av bibelspråket, og har tatt selvkritikk på dette. Det har ført til at vi i 2005 fikk en helt ny oversettelse av Det nye testamente, og det arbeides nå med oversettelsen av Det gamle testamente. Det skal bli spennende å se hvordan de da oversetter Dan 11,37. Ingen av de andre norske oversettelsene har valgt å oversette slik 78/85 gjorde når det gjelder Dan 11,37.

Nå er det ikke bare Dan 11,37 som gjør at jeg mener Antikrist kan være homoseksuell. Vi må ikke glemme 2.Tess 2,4 skal sette seg i det gjenreiste Guds Tempel i Jerusalem. Det vil i seg selv være en vederstyggelighet for jødene, og i særdeleshet om det også viser seg at han er homofil.

Anonym sa...

Guds ord revidert av mennesker i et Bibelselskap og kritikk for at de går for langt i sin modernisering av bibelspråket?

Hva om menneskene i bibelselskapet er homofober? Eller de som gir kritikken er homofober? Kan det prege oversettelsen?

Mennesker kan ha mange motiver, egoistiske særlig.

Jeg håper det er lov å spørre seriøst om dette.

Et annet spørsmål jeg har:
Har det ikke vært spådd endetid siden bibelen ble skrevet?

Anonym sa...

Tja, jeg ser for mer for meg en antikrist som ikke er kristus lik, men kristi motsetning.

Jeg tror også han blir en fredens mann. Men da tror jeg det blir en "pax romana"-fred.

Romerriket sørget jo for fred ved å ha stående styrker over hele romerriket, og kunne dermed sørge for alle romerske statsborgeres sikkerhet, og frie ferdsel innenfor romerrikets grenser.

Dvs. krig for fred slik vi i dag ser at F. eks George W. Bush bedriver.

En krigens mann kan jo faktisk fort oppfattes som en fredens mann.

Jeg kan tvilsomt se for meg at det er en som bare gjør positivt. Hvordan kan jeg da som kristen, all den tid jeg ikke kjenner identiteten og de skjulte planer være motstander av en som skaper en ekte fred, og som løser de humanitære krisene?

Jeg tror altså at den freden som skapes i tilfellet er en pervertert form for fred, etc.

Antikrist vil nok også kjennes ved en totalitær ideologi. Jeg tror faktisk ikke det er så vanskelig å innføre full overvåkning, og regler mot alt som kan argumenteres for at er skadelig.

Ser man på USA så har de avskaffet "Habeus Corpus", og innført den totalitære "patriot act". EU vil innføre full dataovervåkning over alle borgere uten at det betinger noen mistanke om kriminelle handlinger. Etc.

Mvh.
Lars

Anonym sa...

Kjellemann:

Bibelen oversettes av fagfolk som har som motivasjon å oversette så korrekt som mulig.

Så går det en debatt om den riktigste oversettelsen blir en mer konkordant oversettelse, eller en ideomatisk.


Bjørn Olav:

Det bør jo presiseres at det ikke er kritikken som gjorde at de har oversatt den på nyttt nå, men at de mener det språklig sett er på tide.

Mvh.
Lars

kjellemann sa...

Fagfolk er jo også mennesker. Profesjonell er du vel først når du er nøytral - men er bibeloversettere nøytrale?

Dette er et spørsmål og ikke en mening. Må kanskje presisere det.

Bjørn Olav sa...

Bibeloversettelse er seriøs og vitenskapelig forskning. Det er vel få bøker som det er forsket så mye på som Bibelen. Koranen er det jo ikke lov til å forske på i det hele tatt. Bibelen oversettes gjerne av et team med forskere innenfor ulike forskningsgrener.

Når det gjelder Bibelselskapets oversettelse av 1978/85 har debatten rundt den pågått lenge, og det var nok ikke bare fordi man ønsket en språklig oppdatering at denne oversettelsen kom. Bibelselskapet har fått så mye faglig kritikk av denne oversettelsen, at det blant Bibelselskapets egne folk også fremsto et behov for å komme med en ny oversettelse som tok hensyn til kritikken. Dette burde være godt kjent etter all debatten rundt denne oversettelsen i media.

kjellemann sa...

Kanskje jeg er pirkete nå - men når bibeloversettelse er seriøs vitenskapelig forskning så hvorfor mottar den kritikk?

Bjørn Olav sa...

Det er fordi når man oversatte Bibelen i 1978 og reviderte den i 1985 så benyttet man et oversettelsesprinsipp, hvor man la vekt på meningene bak ordene, i stedet for å oversette konkordant, altså mer ord for ord. Når man legger opp til en meningsoversettelse, så er det veldig lett å legge noe annet inn i teksten, enn det teksten virkelig sier. Dette fikk Bibelselskapet kritikk for - og som sagt, den var berettiget og har altså ført til at den oversettelsen som de nå gjør, er en oversettelse som ligger tettere opp til det konkordante prinsippet. De to andre oversetelsene vi har: Norsk Bibel 1988 og Bibelen Guds ord er konkordante oversettelser.

Bjørn Olav sa...

Ellers ser jeg at du påstår at jeg hater homofile på bloggen din, Kjellmorten. Det synes jeg ikke noe om at du skriver, for det er omtrent så langt fra sannheten som det går ann å komme. Du har heller intet grunnlag for å skrive det.

Mer vil jeg ikke si om dette, for jeg ønsker ikke å gå inn i noen ny debatt med deg.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
kjellemann sa...

Vel, Bjørn Olav Hansen. Du burde kanskje tenke på dette litt hvordan du blir oppfattet. Jeg ser ikke helt den store forskjellen på avsky og hat. Og du avskyr jo livet mitt - uten å kjenne til det - og du snakker til en hel gruppe mennesker - derav snakker du også og meg. Du vil jo ikke gå i dialog med meg for du ser jo på nesten alt jeg skriver som personangrep. Skriv på din egen blogg har du sagt til meg. Da gjør jeg det. Da må jeg også skrive det slik jeg oppfatter det.

Det hjelper ikke å skylde på Gud og si at det er HAN som sier det. Jeg skal ta opp dette med Gud selv jeg den dagen det blir aktuellt. Så kan HAN dømme meg. Inntil da får du tåle motstand enn så lenge du gjør deg selv til Guds stedfortreder her på jord.

John Magne Trane sa...

"Jeg er personlig overbevist om at Antikrist kommer til å være homoseksuell. Det begrunner jeg med Dan 11,37 hvor det står at Antikrist ikke kommer til å ha "kvinnenes lyst", og homoseksualitet kommer i endens tid til å bli mer og mer akseptert, og åpenbar og denne synden kommer til å bli hyllet mer og mer. For Herren er dette en vederstyggelighet."

Ifølge en palestinsk-amerikansk apokalyptiker, Walid Shoebat, så er betydningen "does not honor the wishes of women". Med andre ord, antikrist kommer fra en kvinnehatende religion. Og der leder jo islam stort.