søndag, mai 17, 2020

På nasjonaldagen: Nasjonene og Det nye Jerusalem

I dag - på Norges nasjonaldag - har jeg tenkt på et forunderlig vers i Åpenbaringsboken, hvor vi leser om Det Nye erusalem. Der kan vi lese: 'Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.' (Åp 21,24)

Folkeslagenes historie begynner med 1.Mosebok kapittel 10. I vers 5 leser vi: 'Fra dem har folkeslaagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.'

Når apostelen Paulus står frem på Areopagos, og taler til grekerne og athenerne, sier han:

'Av ett menneske har han skapt allle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.' (Apg 17,26)

Alle nasjoner og folkeslag er unike. De har alle fått sine særegne gaver og talenter fra Gud. Derfor er hver nasjon en gave, og en dag, når Den nye himmel og Det nye Jerusalem etableres, kommer de som representerer sin nasjon, til å bringe hver unike nasjons gave, inn i Det  Nye Jerusalem. Er ikke det fantastisk.

 Norge har da sin forløsningsgave å gi Kongenes Konge og Herrenes Herre. Hver nasjon kommer en dag til å bøye kne, hver konge, hver statsleder, for Han som alene er verdig vår lov og pris og ære.

I mens er vi borgere av et land, og vi som bor i dette lander - Norge - og hører med til de korsmerkede nasjonene - har uendelig mye å takke Gud for på denne dagen. Vi har fått del i så mange av Guds velsignelser, derfor påhviler det et stort ansvar for verdens fattige, de marginaliserte og undertrykte. En dag kommer Gud tikl å spørre hva vi gjorde med våre ressurser for de fattige, de syke, de fengslede, de nakne og hjemløse.

Gratulerer med 17.mai.

Billedtekst: Det nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen.

Ingen kommentarer: