fredag, mai 29, 2020

Ruts bok - et profetisk bilde på Israel og den kristne forsamlingen i endens tid, del 1

Pinsen nærmer seg. I år skal jeg følge en jødisk tradisjon. Jeg sk al lese og studere Ruts bok. Den er blitt kalt 'Det gamle testamentes kronjuvel', og ikke uten grunn. Den er et litterært mesterverk, men boken er først og fremst et enestående vitnesbyrd om Guds suverenitet, Hans oppholdende nåde og gir et profetisk bilde av både Israel, og den kristne forsamlingen i endens tid. Den er også en sterk historie om kjærlighet, lojalitet og gjenopprettelse.

Ruts bok, er av av to bøker i Bibelen, som bærer en kvinnes navn. Hvem som har skrevet den er usikkert, men tradisjonelt har profeten Samuel vært identifisert som forfatteren. Noen jødiske rabbinere mener at en av personene i fortellingen, No'omi er forfatteren, men om henvisningene i Rut 4,17-22 er en integrert del av den originale boken, og ikke et senere tillegg, så er ikke boken skrevet av verken Samuel eller No'omi, ettersom begge døde før David var født.  Noen opplysninger i Ruts bok kan tyde på at den ble skrevet i løpet av Davids eller Salomos regjeringstid. Fortelleren må forklare gamle skikker for sine lesere, hvilket kan tyde på at boken ikke er skrevet samtidig med hendelsene.

Bakgrunnsteppet for Ruts bok er dystert: Rut, No'omi og de andre som nevnes i denne gripende fortellingen må ha levd i den såkalte Dommertiden i Israel (1380 til 1050), en tid som har preget av et ekstremt åndelig og moralsk forfall.

Men dette skal jeg etter hvert få komme tilbake til. I skrivende stund vet jeg ikke hvor mange artikler dette kommer til å. bli, men jeg håper du henger med fra starten av.

'I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann med sin kone og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land...'

Slik begynner historien.

Navn i Bibelen er ikke tilfeldige, Navn har sin spesielle betydning, odte en profetisk betydning. 'Betlehem' betyr 'brødhuset'. Tragedien er fullkommen når 'brødhuset', selve symbolet på Guds omsorg og opprettholdelse er tomt. Mer enn noe annet beskriver dette den åndelige tilstanden i landet. Hungersnøden som har rammet landet, handler ikke bare om fysisk brød, men om åndelig mat.

Profeten Amos beskriver en slik åndelig hungersnød:

'Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.' (Amos 8,11)

Alt skulle ligge til rette for familien til Elimelek. Hans navn betyr for øvrig: 'Min Gud er konge', hans hiustrus navn No'omi, betyr 'ynde', mens sønnene Mahlon, som var den eldste og Kiljon, har kanskje fått navn etter deres fysiske tilstand. Deres navn betyr henholdsvis 'den sykelige' og 'den visne'. Men det behøver ikke være slik. Navnene kan jo også være gitt den som en beskrivelse av den åndelige situasjonen de vokste opp under, som nettopp var preget av frafall og forfall.

fortsettes

1 kommentar:

Heidi sa...

Så fint at du skriver om Ruts bok. Det er en av de fineste historiene fra Bibelen.