fredag, mai 29, 2020

Radikal overgivelse og etterfølgelse

'Hvis Gud har kalt deg til virkelig å bli lik Jesus i hele din ånd, vil Han dra deg inn i et liv som består av korsfestelse og ydmykelse og legge på deg et slikt krav om lydighet at Han ikke vil tillate deg å følge andre kristne og på mange måter synes det som om Han vil la andre mennesker få gjøre ting som Han ikke vil la deg få gjøre.'

- Hattie Hammond (bildet), 1907-1994, forkynner innen pinsebevegelsen. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: