søndag, mai 17, 2020

Min personlige bønn

For tiden ber jeg disse to bønnene daglig:

'Herre Jesus, gjør meg til ett med Ditt offer. Ta mitt liv i Dine hender, og skap av det et drikkoffer for Gud og menneskene. Fyll meg i Ditt beger som vin.

Gjør meg til et brød, som brytes av Dine hender, som Dine hender holder i, som Dine hender gir ut."

- Fader Lev Gillet (bildet), kjent under pseudonymet: En munk fra Østkirken.

'Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.' 

-Apostelen Paulus i Fil 1,20

Ingen kommentarer: