lørdag, mai 30, 2020

Ruts bok - et profetisk bilde på Israel og den kristne forsamlingen i endens tid, del 2

Ruts bok er også historien om Israels forfall og frafall, og følgene av dette frafallet, men også om Guds trofasthet mot sitt folk. Hungersnøden i Betlehem i Juda - i Brødhuset - der hor det skulle være overflod, er et bilde på Israel som tross alle velsignelser og alle gode forutsetninger faller fra, og opplever følgene av frafallet: hungersnød, katastrofer g død.

Dette har vært Israels skjebne ved tre av de fangenskap landet og folket har opplevd:

1. Fangenskapet i Egypt som varte i hele 430 år, fra Josefs tid og til Moses.  Redningsmannen ble Josef som samlet korn i gode år, slik at det var forrådskamre når hungersnøden inntraff. Men de 430 årene var virkelig trengselstider. Det var Moses som skulle bringe jødene ut av fangenskapet, slaveriet og fattigdommen.

2. Det andre fangenskapet og den neste landflyktigheten fant sted under det babylonske riket, og varte i 70 år.

3. Det siste og store fangenskapet og den siste landflyktigheten tar tilk i år 70 e.Kr og varer frem til mai 1948, da den moderne staten Israel opprettes. Denne siste landflyktigheten ble den lengste. Den varte i ca 2000 år.

Elimelek og hans familie som Ruts bok handler om må også dra utenlands på grunn av hungersnød. De var efratitter, leser vi. Det vil si at de kom fra Efrata, som bare er et annet navn for Betlehem med omland. De bryter opp derfra, og drar til Moabs land. Moab ligger øst for Dødehavet, og ikke langt unna Betlehem. Her var det merkelig nok ikke hungersnød, så det er noe djupt symbolsk at Brødhuset - Betlehem - manglet brød. Moabittene var etterkommere av Lot, jfr 1:Mos 19,30-37. Det hebraiske ordet som på norsk oversettes med 'ble der', antyder et midlertidig opphold.

Likevel - det er noe skjebnesvangert over dette: 'De kom nå til Moabs land OG BLE DER.' (Rut 1,2)

Det skulle være et kort opphold, ut fra den hebraiske betydningen av ordet som oversettes med 'og ble der'. Det ble ca 10 år. Det var ikke slik det var tenkt. Slikt er det aldri med frafall. Det står om Lot at han dro sine telt bortom Sodoma. Det skulle føre til at han ble der. Et mindre fall, kan føre til et lengre opphold, uten at vi hadde tenkt at det skulle bli slik.

fortsettes

Ingen kommentarer: