lørdag, mai 09, 2020

Hvilken velsignelse forbederne er for en nasjon

Det slo meg igjen i går, etter å ha fulgt med på sendingene fra en bønnekonferanse på Orknøyene, hvor avhengige et land er av forbedere som ber. Charles Wesley har sagt at Gud ikke gjør noe uten gjennom kristne som ber.

JJeg kjenner på en slik djup takknemlighet over for de forbederne jeg har hatt det privilegiet å få møte. Menn og kvinnnr som gjerne har bodd på små steder, ubetydningsfulle snå steder i menneskelige øyne, men som har bedt for sine familier, båret hele lokalsamfunn i bønn, trofast gjennom hele deres levertid. Som har ventet på Gud, latt Ham gjøre sin gjerning uten å blande seg inn i hvordan.

I går møtte vi en slik kvinne igjen. Fra Orknøyene.

Hun var godt orientert om det som skjedde både i den synlige, men også i dwn usynlige verden, på sitt tettsted. Hadde kartlagt behovene, gått bønnevandringer i nærområdene. Alt det hun hadde funnet, ikke minst hva som hadde skjedd gjennnom historien, brukte hun da hun ba. Hun brøt gamle slektsforbannelser, velsignet lokalsamfunnene, bygdelagene og alle menneskene som bodde der.

Hvilken enorm rikdom for et land forbederne er.

Er du en av dem?

Ingen kommentarer: