mandag, mai 18, 2020

Målet om å be for Sverige 24/7 i 365 dager er nådd

På mindre enn syv måneder har hele Sverige blitt dekket av bønn! Dag og natt.

Bønneinitiativet 'Sverige 365' så dagens lys i september i fjor. Navnet tilsier at det var et meningen at det skulle bes gjennom et helt år, og at man i løpet av dette året skulle dekke hver by, bygd og tettsted med bønn. Det målet har man nådd. Bønneengasjementet i vårt naboland er stort. Det vil si at det er bare seks uker som står udekket pr. dags dato. Disse ukene håper man nå ulike husmenigheter vil ta ansvaret for.

Til sommeren finnes det en plan om å fordele bønnen på fire regioner i Sverige, der nord, sør, øst og vest får ansvaret for hver sin uke.

Det bes på ulike måter: i hjemmene, i ulike forsamlinger som har tatt på deg et bønneansvar, gjennom bønnevandringer i byer og nabolag, bare for å nevne noe.

Ingen kommentarer: