tirsdag, mai 12, 2020

Katolske biskoper i Tyskland erkjenner å ha støttet nazistene

Romersk-katolske biskoper fra Tyskland erkjenner at Den romersk-katolske kirken aktivt støttet nazistene under 2.verdenskrig og senere hjalp dem med å unnslippe. Det skulle ta 75 år før denne erkjennelsn kom.

Dette fremkommer i en rapport skrevet i anledning 75 års markeringen av slutten av 2.verdenskrig. Rapporten er skrevet av Den tyske konferansen for katolske biskoper.

Det er det nasjonale nyhetsbyrået i Israel som skriver dette i dag. Artikkelforfatteren Dr.Manfeld Garstenfeld skriver: 'Man trenger bare å sitere noen få linjer fra denne rapporten for å forstå hva dagens biskoper tenker om sine kolleger fra krigen.'

I rapporten heter det blant annet:

'Den katolske kirken i Tyskland var del av det verst tenkelige samfunn. Den kaotiske villigheten til å mobilisere materialet, både kirkens personell og åndelige ressurser, til bruk i krigen, forble ubrutt helt til krigens slutt,'

'Verken i september 1939 eller i tiden som fulgte var det ingen åpen protester fra de tyske biskopene mot nasjonalsosialismens utryddelseskrig.'

Det var heller ingen offentlig protest mot 'den utrolige forbrytelsen mot jødene, den hadde knapt en stemme...'

Rapporten skal beskrive en rekke tilfeller hvor Den katolske kirke i Tyskland aktivt støttet nazistene i deres angrep på og forfølgelsen av jødene.

Den tar også for seg de forhold Den katolske kirke i Tyskland gjorde seg skyldig i i tiden rett etter Den 2.verdenskrigs slutt. Da hjalp ddenne kirken nazistiske krigsforbrytere, som var skyldige i uhyrligheter, med å flykte til LLatin-Amerika. Flere katolske prester var med på dette.

Synoden for Evangeliske kirker innrømmet sitt svik mot jødene under 2.verdenskrig under en konferanse i Rhineland i 1980. Det skulle ta ytterligere 40 år før Den katolske kirke i Tyskland erkjente sin synd og skyld.

Ingen kommentarer: