mandag, mai 11, 2020

Om å gå Guds vei

Det finnes bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. La det ikke herske noen tvil om det.

Men vi er alle kalt til å gå vår egen vei, og når vi legger hånden på plogen, skal vi ikke se oss tilbake. Noen ord av Isak Syreren har kommet til meg den siste tiden:

'Søk ikke råd av den som ikke lever samme liv som deg, hvor vis han enn måtte være. Det er bedre å betro seg til en enkel sjel uten utdannelse men som har erfaring, enn til en lærd filosof som taler om hva han har utforsket men som savner erfaring.'

Når vi går vår vei oppstår det gjerne misforståelser. Da må vi ikke glemme at det er Guds kall vi følger, ikke menneskers meninger.

Ingen kommentarer: