onsdag, mai 20, 2020

Svenske helsemyndigheter: Yngre i dårlig forfatning kan prioriteres bort

I dag ble jeg forferdet! Avisen Eskilstunakyrien i Sverige avslører at personer som ikke klarer å utføre hverdagslige gjøremål kan bli nektet behandling på svenske sykehus. Svenske Sosialstyrelsen sier det slik: 'Yngre som er i dårlig forfatning kan prioriteres bort.'

Retningslinjene er kun tenkt å brukes om helsevesenet trenger å prioritere, men i følge Eskilstunakyrien velges pasienter bort hele tiden.

Det er den kristne avisen Världen idag som skriver dette. Denne avisen har tidligere fortalt om leger i Stockholm som har rappotert om at eldre prioriteres bort fra intensivpleie til tross for at det finnes ledige plasser.

Men tilfellene i Stockholm er ikke enestående. I følge svenske medier skal dette ha skjedd en rekke steder i landet.

Dette er skremmende og sier ikke så rent lite om menneskeverdet.

I følge et dokument fra Region Stockholm skal eldre personer som tilhører de mest sårbare gruppene - personer som ikke klarer å spise, lage mat, dusje, handlemed mer - ikke få akutthjelp annet enn ved behov for operasjon, om sykehusene må prioritere.

I følge en lege som ønsker å være anonym, gjelder ikke dette bare eldre pasienter, men også yngre, som trenger ekstra hjelp.

Om samme prioriteringer gjøres i Norge vet jeg ikke.

Ingen kommentarer: