lørdag, mai 16, 2020

Unge svenske pinsepastorer orker ikke mer

Både den svenske kristne avisen Dagen og avisen Världen idag viser til en ny undersøkelse som viser at hver andre pinsepastor avslutter tjenesten sin tidlig, og at hel 88 prosent av de som slutter gjør det etter bare et tjenestested.

Det store majorieten som slutter tidlig er i alderen 20-35 år.

Nå settes det inn mottiltak for å hindre denne store pastorflukten. Blant annet et obligatorisk mentorprogram. Samtidig forsterker arbeidet med konfliktløsning og forandringsprosesser i menighetene.

Ingen kommentarer: