onsdag, mai 13, 2020

Guds kraft gjennom våre bønner, del 1

Redaktøren for vekkelses- og oppbyggelsesbladet Herold of His Coming, Rich Carmiichael (bildet), skriver i en artikkel som nylig ble publisert i dette bladet, at han nettopp var kommet over et sitat av bederen E.M Bunds, som handler om potensialet som finnes i bønn:

'Dens resultater ligger utenfor området de menneskelige mulighetene utgjør... de er begrenset kun av en ting: Guds allmakt.'

Her er artikklen til Rich Carmichael i min oversettelse:

"Lever vi ikke i en tid hvor vi desperat trenger svar som ligger utenfor de menneskelige mulighetene?Er det ikke sant at vi trenger å se Guds allmakt i arbeid i våre egne liv, våre familier, våre menigheter, våre samfunn og i våre nasjoner? Når vi søker Herren i bønn for Hans visdom, Hans ressurser og Hans kraft, kan vi forvente at ulike situasjoner kan endres på forunderlig vis. Akkurat slik apostelen sier det:

'Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om eller forstår.' (Ef 3,20)

Bibelen er full av eksempler på hvordan Herren arbeider med dramatisk kraft gjennom bønn. Se for eksempel for deg det som hendte med Josjafat, hvor hæravdelinger hadde slått seg sammen - 'en svær mengde' - og som truet med å overvelde, og beseire Juda-folket (se 2. Krønikebok 20). Fra menneskelig side sett var situasjonen helt håpløs. Men Josjafat samlet folket for å søke Herren i faste og bønn. Helt åpent erkjente kongen maktesløshet i hvordan de skulle håndtere denne situasjonen: 'Vår Gud, du skal dømme dem. For vi står maktesløse overfor denne store styrken som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre; men våre øyne er vendt mot deg.' (".Krøn.20,12)

Herren svarte på deres bønn utfra hans ubegrensede makt, i det han overvant enhver av disse fiendene på en overnaturlig måte som folket aldri ville ha oppnådd.

fortsettes


Ingen kommentarer: