tirsdag, mai 19, 2020

Skjebnedag for Norge 26.mai

Norske forbedere har akkurat en uke på seg fra og med i dag, til å be om at Gud beskytter vårt land mot å bli et sorteringssamfunn. Tirsdag 26. mai skal Stortinget stemme over om eggdonasjon, assistrert befruktning for enslige og ja til tidlig ultralyd skal bli lovlig.

Forslagene det skal stemmes over er resultatet av et forlik mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I utgangspunktet har FrP, Ap og SV flertall på Stortinget og kan dermed overkjøre regjeringen i så mange saker de vil, dersom ingen av deres representanter stemmer imot. Tilsammen har de 87 av 169 representanter. De er avhengige av at minst 85 stemmer for å få flertall.

Det jobbes nå hardt i kulisssene med å få noen av stortingsrepresentantene til Fremskrittspartiet til å snu i saken. Men det er også en viss mulighet for at Frp-ere som vil stemme mot bio-forlik kan bli byttet ut.

Bioteknologitådet hadde nylig et ekstraordinært rådsmøte og uttaler at de er kritisk til en såkalt KUB-test til alle gravide, det vil si en tidlig ultralyd kombinert me en blodprøve. Kritiske røster har pekt på at en slik testing først og fremst kan avdekke kromosomavvik som Downs syndrom.

Ingen kommentarer: