onsdag, mai 27, 2020

Vi må lære oss å lytte

'Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier.' Ord 8,32

Gud vilsigner den som lytter til den stille, vare stemmen til Den Hellige Ånd. Ofte ignorerer vi Hans stemme, Hans advarsler, ja, til og med når Han vifter med en rød klut foran øynene våre. Årsak? Vi ønsker ikke å høre.

Hvis vi ikke lytter, lærer vi heller ikke noe, og hvis vi ikke kærer, vokser vi ikke. Denne syklusen stopper aldri, og velsignelsen vil heller ikke komme før vi stanser opp med det vi holder på med og begynner og våke, vente, lytte og adlyde.

- Steve Porter
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: