søndag, januar 08, 2017

Fleksibilitet er viktig

"Trær ser sterke ut om vi sammenligner dem med ugresset i åkeren. Men når stormen kommer rykkes trærne opp med røttene, mens ugresset som vaier for vinden forblir rotfestet og reiser seg når stormen har lagt seg.

Fleksibilitet er en dyd. Når vi klamrer oss fast ved våre posisjoner og ikke er villige til å la hjertet vaie frem og tilbake etter andres ideer eller agering, brytes vi lett ned. Å være som ugresset er ikke å være uskadelig. Det er å røre seg en smule for tidens vind samtidig som man blir vel forankret i jorden. En humørløs, urokkelig, dogmatisk ubøyelighet i møte med det som er nytt eller aktuelt kan gjøre oss motløse og bitre. La oss være fleksible men ha djupe røtter."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: