torsdag, januar 12, 2017

Profetisk: 2017 - pilens år, del 3

Her er tredje del av det profetiske budskapet til Steve Porter for 2017. Første del ble publisert 10. januar, andre del 11. januar.

Det gjenstår mer gjennombløting og pussing før pilen har den nøyaktige størrelsen og formen. Selv om en slik repetisjon synes overdreven, er den absolutt nødvendig for produksjon av høykvalitetspiler. Guds ord er som sandpapir som pusser vekk de ugudelige tingene i våre liv. Dette er selvfølgelig en ydmykende og smertefull prosess, men uten den vil vi ikke klare å fly rett eller treffe målet. Ujevnheter og kuttede hjørner vil gi dårlige piler som er ubrukelige. Karakterutvikling er avgjørende hvis vi ønsker å være nyttige piler.

Det neste som skjer er at bueskytteren plasserer pilen i pilkoggeret for en tilmålt tid - et venterom - som vil vise om pilen vil bøye seg eller forbli rett. Bueskytteren må sørge for at selve pilen er rett før han han feste pilspissen. Et kort opphold i koggeret er nødvendigvis ikke et gode for pilen (karakteren). Et slikt kogger er et mørkt og ensomt sted hvor vi kan føle oss frustrerte fordi det tilsynelatende ikke skjer noe. Men vår himmelske Far vet best, og hvis vi begynner vår reise for tidlig, blir resultatet en stor frustrasjon som kan føre til at vi stiller spørsmålstegn ved Guds kall for våre liv.

Hvis du forblir i venterommet til Gud tar seg ut, vil du vise deg å være av stor verdi.

Bueskytteren vil da velge seg en pilspiss og en bue og skyte seg ut til å fullføre akkurat det Han har kalt deg til å gjøre.

Gud er selve mesteren blant bueskytterne og vi er Hans piler. Det er ikke lett å holde ut; du kan føle deg utålmodig i prosessen, men fatt mot og hold stø kurs, fordi Gud er klar til å drive deg inn i ditt unike kall og hensikt.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: