onsdag, januar 04, 2017

Herren våker over sitt ord

Jeg vet ikke helt om noen av oss har forstått rekkevidden av den resolusjonen FN vedtok rett før jul, en resolusjon som i praksis innebærer at jødene ikke tilhører ikke tilhører den såkalte "Vestbredden", det som egentlig er det jødiske kjerneområdet Judea og Samaria. Jødene skal heller ikke ha retten til den østlige delen av Jerusalem.

Hvor historieløs er det mulig å bli! Og dette tillater verdens mektige.

Israelerne føler seg sveket - nok en gang - og denne gangen også av USA. Dette er alvor. Ikke minst for våre jødiske venner. Men det kommer slett ikke som noen overraskelse. Nok en gang vender verden seg mot jødene.

Den sefardiske overrabbineren Yitzak Yousef, satte ord på dette når han i en kommentar til FN' resolusjonen, uttalte følgende:

"Vi trenger ikke Amerika, vi har Gud."

Og Han våker over sitt ord hva angår Israels folk og land.

I disse dager tenker jeg mye på disse profetiske ordene. En dag skal de bokstavelig talt gå i oppfyllelse:

"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over en enbåren Sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte ...På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst ..." (Sak 12,10 og 14,4)

"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være Han som kommer i Herrens navn." (Matt 23,39)


Bildet viser Israels sefardiske overrabbiner.

Ingen kommentarer: