tirsdag, januar 03, 2017

Guds lys vokser i deg

Måtte altså Gud vokse i oss og vi selv avta, slik at vi også kan vokse i Gud. Apostelen og Skriften sier det samme: "Den som roser seg, skal rose seg av Herren." (1.Kor 1,31, Jer 9,23)

Du vil være stolt i deg selv? Du vil gjerne vokse, men på grunn av det onde inni deg vokser du smått. Den som vokser smått, blir faktisk mindre. Må altså den Gud som alltid er fullkommen, vokse; må Han vokse i deg. Når du bedre forstår hvem Gud er og når du bedre fatter Ham, er det som om Gud vokser i deg, men i deg selv vokser Han ikke, for er alltid den fullkomne.

Forstod du lite i går, forstår du mer i dag, og i morgen vil du forstå enda mer. Det er Guds eget lys som vokser i deg. Det er som om Gud selv vokser, Han som alltid er og blir den fullkomne. Det er som når et menneskes øyne blir helbredet av sin blindhet og det begynner å se litt av lyset, og neste dag ser mer og den tredje dag enda mer: det synes for ham som om lyset vokser.

Likevel er lyset fullkommet, være seg om man ser det eller ikke. Slik forholder det seg også med det indre mennesket. Det gjør fremskritt i Gud, og Gud synes å vokse i det, Allikevel er det slik at det i stedet blir mindre, for at det skal falle ned fra sin egen berømmelse og reise seg og forherlige Gud."

- Augustin.

Fra Kysse spor/Peter Halldorf/Luther forlag, side 390.

Ingen kommentarer: