mandag, januar 09, 2017

Bryt ikke det knekte strået

"En del mennesker vil gjerne kvitte seg med alt som er en anelse skadet. I stedet for å reparere det sier de: 'Huff, jeg har ikke tid til å ordne det, så jeg kan like så godt kaste det i søppelbøtta og kjøpe nytt.' Ofte behandler vi også mennesker på samme måten. Vi sier: 'Han har et problem med spriten; hun er jo ganske deprimert; de har misskjøttet firmaet  ... det er nok best at vi ikke engasjerer oss.'

Når vi vender folk ryggen på grunn av de sprekker vi synes å se, hemmer vi dem. Vi ignorerer deres gaver, som ofte finnes gjemt i sprekkene.

Vi er alle knekte strå, enten sønderbruttheten er synlig eller ikke. Om vi lever i medfølelse, oppdager vi at styrken finnes i svakheten og at alt sant fellesskap egentlig er de svakes kollektiv."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: