torsdag, januar 05, 2017

Et liv uten fordommer

"Noe av det åndelige livets vanskeligste lekse handler om å leve uten fordommer. Vi er nok ikke helt bevisste på hvor djupe fordommene våre sitter. Vi tror kanskje at vi betrakter mennesker med annen hudfarge, religion eller livsstil som likestilt, men i konkrete situasjoner viser ofte våre spontane tanker, usensurerte ord og reflekser at fordommene våre fremdeles finnes der.

Fremmede, mennesker som er annerledes enn oss, vekker frykt, usikkerhet, mistenksomhet og fiendskap. De gjør oss usikre bare ved det å være annerledes. Ikke før vi virkelig innser at Gud elsker oss ubetinget, innser at "de andre", er like elsket, kan vi begynne å oppdage at variasjonsrikdommen blant mennesker er et uttrykk for hvor sløsende rik og stor Gud er. Da kan våre fordommer mot andre så smått forsvinne."

Henri Nouwen, her sammen med en annen av mine troshelter, Jean Vanier. Nouwen til venstre. Oversatt fra boken: Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: