torsdag, januar 26, 2017

Når vi begynner å forstå

"En dag begynner vi selv å forstå at vi heller ikke er perfekte og heller aldri vil bli det. Vi har også vår del  i det å gjøre feil; vi har såret våre foreldre, våre barn, vår ektefelle og våre venner. 

Når vi erkjenner dette, så trenger vi ikke å fordømme oss selv men i stedet lære oss til å akseptere vår egen fattigdom og indre sønderbrutthet."

Jean Vanier (bildet) i Seeing Beyond Depression, side 71. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: