søndag, januar 08, 2017

Bibelstudier, Logos og prekener

Hvilket privilegium! I går gjorde jeg ferdig noen kommentarer til en gjennomgåelse av 2.Mosebok for Logos, som utgis av Bibelleseringen. Jeg har skrevet slike kommentarer flere ganger før for denne publikasjonen, som er med på å åpne Skriften for leseren.

Det er et privilegium å sitte ned med Bibelen og studere den. Denne gangen har jeg skrevet kommentarer til kapitlene 11 til første del av kapittel 15.

Og når jeg var ferdig med disse notatene, så var det å forberede seg på å skrive søndagens preken. Det vil si, det handlet om å skrive ned ting jeg har arbeidet med i månedsvis, ikke minst i bønn. Jeg skriver alle mine prekener - ord for ord. Jeg liker å jobbe med teksten, ordene jeg skal velge, og leve meg med i hvordan de som skal høre på vil forstå det jeg ønsker å formidle. Det er alltid like vanskelig og utfordrende, og det er ofte en kamp etter at jeg er ferdig med å preke, om jeg har lykkes med det jeg har ønsket å gi videre.

Når prekenen er prekt er predikanter ofte sårbare. Slik også for meg. Det er tidspunkt hvor Anklageren vet å slå til. Derfor må man overlate det man har sagt til Herren og be Den Hellige Ånd om å la det som er av Ham ligge igjen, mens det andre brenner opp. Og hver gang jeg preker ber jeg denne bønnen av Martin Lönnebo:

"Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg."

Illustrasjonsfoto: Bibelselskapet.

Ingen kommentarer: