søndag, januar 22, 2017

Sterke felleskristne bønnedager i Askim

Når disse linjene skrives har jeg nettopp kommet hjem fra bønneuken i Askim. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for det jeg har fått vært med på: Det gode samholdet menighetene imellom, Herrens vidunderlige nærvær, alle som ble berørt gjennom Ordets forkynnelse og forbønn, den sterke lovsangen og stillheten - og enheten mellom trossøsken. Mange har uttrykt at de er blitt sterkt berørt av Gud disse dagene. Vi merket at Herren var nær. Jeg tror Han frydet seg over at Hans barm kom sammen.

Kveldsmøtet i Filadelfia lørdag, hvor jeg talte om kraften som ligger i velsignelsen, ble avsluttet med at nesten hele forsamlingen kom fram til forbønn. De andre møtene har jeg omtalt tidligere på bloggen.

Gudstjenesten i Asker kirke i formiddag, som var nesten fullsatt, ble en så flott avslutning. Her deltok både Frelsesarmeens hornorkester, en lovsangsgruppe, og solister. Jeg talte om "Den ventende faren" fra Luk 15. Deretter feiret vi Herrens måltid sammen, og det var ekstra sterkt siden vi gjorde dette i enhet. I forbindelse med nattverdfeiringen var det lagt opp til ulike forbønnstasjoner. Her var det mulighet til å tenne lys, bli salvet og bedt for, og skrive ned bønnemner som ble lagt i en bønnekrukke som hadde fulgt med oss fra menighet til menighet.

Bak bønneuken i Askim sto Normisjon, Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Misjonskirken og pinsemenigheten Filadelfia. Takk for det gode samarbeidet og fellesskapet i bønn disse dagene.

På bildet sees korpslederen for Frelsesarmeens korps i Askim, Samuel Joensen, opprinnelig fra Færøyene, sogneprest Magne Thorbjørnsen, pastor Ole Sletten fra Filadelfia og pastor Andre Tjersland fra Misjonskirken.

Ingen kommentarer: