lørdag, januar 28, 2017

Forunderlige kjærlighet

Jeg går og nynner på en salme for tiden. Innholdet overvelder meg til tider, og velsigner meg veldig. Jeg har delt denne salmen tidligere på bloggen. Også den gangen ble den så sterk. Det er jo slik at ting betyr ulikt til ulike tider. Det er en tid for alt. Nå er innholdet i denne salmen for meg i den tiden jeg befinner meg i:

Å, for djup i Jesu kjærleik!
Utan grenser, botnlaus, fri!
Som en mektig havsens bylgje
har han løynt mi syndetid.
Over, under, rundt omkring meg
er Hans sterke kjærleiks straum,
driv meg fram imot mitt heimland,
dyre, fagre framtidsdraum!

Å, for djup i Jesu kjærleik!
Sprei Hans pris fra hav til hav:
Kor han elskar alle, alle,
frelsar oss fra synd og grav,
kor Han vaktar sine kjære
som Han kjøpte med sitt blod,
kor Han ber for veike vener,
sender kraft og trøyst og mod!

Å, for djup i Jesu kjærleik!
Ingen stad eg kvilar så.
Som eit mektig hav av signing,
som ei hamn av fred og ro!
Å, for djup i Jesu kjærleik!
Der min himmels himmel er.
Mine lengsler stig mot trona,
mine augo Lammet ser.

Ingen kommentarer: