mandag, januar 30, 2017

Realitetsorientering

Hver og en av oss har både en kropp og en sjel. Og hver og en av oss har vår egen fysiske make-up, psykologiske historie og åndelige reise. Vi er én person. 

Men vi risikerer å bli fragmentert i oss selv og tillate splittelser å bli rotfestet i oss. 

Det er ikke bare smerten fra tidligere faser i vårt liv som hindrer oss i å være fullt levende og begrense vår sorg; det handler også om at vi nekter å akseptere virkeligheten: å leve i sannheten om hvem vi er og ta ansvar for våre egne liv.

- Jean Vanier (bildet) i boken Seeing Beyond Depression, side 79. Norsk oversettelse (B) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: