mandag, januar 23, 2017

Irakisk muslim lagde et kors for å sende et budskap om at han støtter sine kristne naboer

En irakisk muslim ved navn Marwan har laget et kors av to metallbiter, og sender med det et kraftig signal om at irakiske muslimer ikke står for den ekstremistiske islamske ideologien og ønsker å leve side om side med landets kristne befolkning.

Marwan fant metallstengene inne i en kirke som er blitt ødelagt av IS, og ønsket med sin handling å oppmuntre de kristne og si at de ikke er alene. Det finnes muslimer som vil leve i fredelig sameksistens.

Marwans handling spres nå via Instagram over hele Midt-Østen. Han nekter å akseptere militante muslimers ødeleggelse av kirker og drap på kristne.

"Korset hører hjemme i Irak," sier Marwan.

La oss be for Marwan og for andre som vil stå sammen med sine kristne naboer og si at klart nei til volden.

Foto: World Religion News

Ingen kommentarer: