torsdag, januar 05, 2017

Diskusjoner, diskusjoner, diskusjoner

Det er ikke for ingenting at apostelen Paulus skrev til sin unge medarbeider Timoteus: "Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på." (2.Tim 2,14)

De sosiale mediene er fulle av kristne som vil diskutere. I det uendelige. Men fører disse diskusjonene til noe godt og byggende? Det tror jeg ikke. Jeg har ennå til gode å se det.

Til den samme medarbeideren kommer apostelen med en god beskrivelse av et stridbart menneske:

"Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår ingenting. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på gudsfrykten som en vei til vinning." (1.Tim 6,3-5)

Dette er virkelig noe å tenke over.

Det er mye fremmed lære i dag, mange som ikke holder seg til Kristi ord og til sunn og sann gudsfrykt. De kaller seg bibellærere, få av dem har noen teologisk utdannelse, og flere av dem har ingen menighetstilknytning. De delar i alle slags nettforumer og på personlige Facebook-profiler hvor de slipper til, og de gir seg ikke. De snakker og snakker og snakker og oppkaster seg til til å være noe helt spesielt. Noen av dem kaller seg apostler, andre er profeter. Noen påstår de har store nettverk bak seg, mens sannheten er at det de representerer er svært marginalt. Noen driver egne nettforum som bare har til hensikt å henge ut andre. Kjennetegnet på de fleste av dem er at de rakker ned på andre troende, og er besatt av en diskusjonsiver som kan sjeldent ser i noen andre sammenhenger. Og nåde deg om du har andre meninger enn dem. Da er du fariseer og skriftlærd og frafallen og det som verre er. Et annet karakteristisk trekk er at det de serveres på livsynstorget er ofte noe spesielt, noe kirken aldri før har lært, men det nye de kan presentere har de fått direkte fra "ånden".

Jeg har forlengst bestemt meg for å holde meg borte fra slike diskusjoner. Jeg har kastet bort altfor mye tid på dem.

Da er det noe annet med samtalen. To eller flere som møtes over en åpen Bibel for å snakke sammen, lytte til hverandre, drøfte. Ut av en samtale kan det komme noe godt. Fra en diskusjon kommer det bare mer diskusjon.

Ingen kommentarer: