lørdag, januar 14, 2017

Marie Monsen og vekkelsen i Pyongyang, Nord Korea, 1907, del 1

I dag er det ganske nøyaktig 110 år siden det brøt ut en stor vekkelse i Pyongyang i det nåværende Nord-Korea. En vekkelse som skulle få store ringvirkninger. Det er underlig å tenke på når Nord-Korea nok en gang topper Åpne Dørers liste over de land hvor forfølgelsen mot kristne er kraftigst og mest omseggripende.

En av de som var sterkt berørt av denne vekkelsen er vår egen Marie Monsen. I 1959 utkommer for første gang hennes bok: "Vekkelsen som ble en Åndens aksjon". Der skriver hun om at hun som ny misjonær i Kina drømte om å reise til Korea for å få del i det Den Hellige Ånd gjorde der.                                    

Marie Monsen skriver: "Den var mektig, og hadde begynt med en bønnevekkelse blant misjonærene. Den som kunne reist dit og fått med noen glør nedover til vårt felt! Veien dit var lang og kostbar. Penger til en slik reise hadde jeg ikke. Bønn om og venting på penger endte omsider med den lydelige erklæring gitt: 'Hva du vil oppnå med den reisen, kan du få her du er, som svar på din bønn.' Ordene ble en veldig utfordring. 'Så vil jeg be til vi får den,' ble mitt høytidelige løfte. Dermed ville jeg skrå over gulvet til min bønnekrok for å be den bønnen for første gang etter at løftet var gitt. Men jeg hadde ikke tatt mer enn 2-3 skritt før jeg ble stanset. Det som da hendte, kan jeg kun beskrive med følgende ord:: Det føltes som en kvelerslange snodde seg rundt kroppen for å presse livet av meg. Forferdelse tok meg. Det ble til slutt bare gispen etter luft, og endelig fikk jeg presset frem: 'Jesus, Jesus, Jesus.' Det gikk lettere hver gang det dyrebare navn ble stønnet frem, og så slapp 'slangen' meg. Jeg stod der helt fortumlet. Den første tanken som kom var: Så meget betyr bønn, og så meget betyr det at løftet holdes! Den opplevelsen hjalp meg til å holde ut de ca 20 år før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Gud arbeider i sannhet på lang sikt." (Marie Monsen: Vekkelsen som ble en Åndens aksjon. Lunde forlag, 5. opplag 1975, side 14-15).

Den gryende begynnelsen til den store vekkelsen i Kina som Marie Monsen fikk Guds nåde til å stå i hadde sin begynnelse i 1927, altså for ganske nøyaktig 90 år siden. Den skal jeg komme tilbake til.


Bildet av Marie Monsen er tatt i Kina.

Bildet øverst er et sjeldent bilde fra vekkelsen som brøt ut i Pyongyang i 1907.

Men for å forstå det som skjer i 1907 må vi et år tilbake i tid, til Wales og den walisiske vekkelsen med Evan Roberts.

Høsten 1906 kommer en presbyteriansk misjonær til Pyongyang. Han kommer fra India som er blitt sterkt berørt av vekkelsen i Wales, og det han har sett Gud gjøre i India har skapt en slik hunger og nød og lengel i denne mannen at det smitter over på presbyterianerne i Pyongyang. I dem skapes det en sterk hunger etter Gud og de får en nød om at noe lignende må skje i det landet hvor de tjener som misjonærer.

Men hva skal de gjøre?

Mer om det i neste artikkel.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: