tirsdag, januar 10, 2017

12.000 ungdommer samlet i Riga for å be

Drøyt 12.000 ungdommer kom for å be, lytte, synge lovsanger og samtale på den store Taize møtet i Riga nyttårshelgen. En av initiativtagerne var baptistunionen i Latvia.

1000 frivillige sørget for at alt gikk etter planen.

Den økumeniske kommuniteten i Taize i Frankrike, som ble grunnlagt av bror Roger, og som nå ledes av bror Alois, har arbeidet med slike nyttårsmøter, såkalte Europa-møter, i nesten 40 år. Det var bror Roger som tok initiativet til dem, han kalte dem steg på veien til "en pilgrimsferd på jorden."


Møtene holdes alltid i en av Europas storbyer, og denne gangen sto Riga for tur. Bak initiativet i Riga sto Den lutherske kirken, Den romersk-katolske, Den ortodokse og Latvias baptistunion. En gruppe Taize-brødre fra Frankrike dro til Riga for å bo der allerede i september, sammen med et par søstre fra St.Andreas ordenen, som samarbeider med Taize og noen andre frivillige. Siden da har disse samarbeidet med lokale menigheter i Riga.

Dagene begynte med morgenbønn i de lokale forsamlingene, mens middagsbønnene fant sted i den store lutherske domkirken i Riga, i en messehall og i flere av byens mindre kirker. Tema for årets samling var: "Sammen åpne håpets veier."

Europamøtet i Riga var en kraftig manifestering av kristen enhet på evangeliets grunn.

Ingen kommentarer: