onsdag, januar 25, 2017

Serbiske pinsevenner gir ikke opp - drivhusprosjekt får menighetene til å vokse

I mange år har jeg kjent en stor nød for Serbia. Stadig har dette landet vært i bønner. Det var derfor med stor interesse jeg leste om et prosjekt pinsevennene i landet har tatt initiativ til.

Dårlige arbeidsforhold, høy arbeidsledighet og lave lønninger gjør at mange familier er blitt tvunget til å forlate Serbia de siste årene for å søke jobber i Europa.

"Vi har flere medlemmer av menigheten vår i utlandet enn vi har stoler i vår kirke", forteller pastor Jovica Popov til Ljus i Öster.

Men han har ikke gitt opp. For omlag to år siden begynte pinsemenighetene i det nordlige Serbia å spørre seg selv om hvordan de kunne hjelpe sine menighetsmedlemmer til å bli i landet. I visse områder har pinsemenighetene mistet en tredjedel av sine medlemmer på mindre enn to år. De flytter til utlandet.

17 menigheter gikk da sammen om å starte organisasjonen "Forvandling", som har som mål å hjelpe menighetenes medlemmer til å få seg arbeid. Gjennom denne organisasjonen kunne så lederne for menighetene kjøpe inn og donere materiell slik at medlemmene kunne kjøpe inn drivhus til flere familier. Med hjelp av drivhusene kan få familiene høste inn frukt mye tidligere enn før og få en lengre høstsesong og på den måten ha mulighet til å konkurrere på grønnsaksmarkedene med sine egne produkter!

Dette fører nå til at flere velger å bli boende i sine lokalsamfunn, noe som får store ringvirkninger. Ikke bare forblir de som tenkte å reise værende i sine lokale menigheter, men lokalsamfunnene styrkes ved at de opprettholder og øker innbyggertallene.

La oss be for dette spennende prosjektet og for pastor Jovica Popov som er ansvarlig for det.

Ingen kommentarer: