mandag, januar 02, 2017

Fire bemerkelsesverdige jubileer i 2017

Når vi nå står på terskelen til det nye året ifølge den gregorianske kalenderen, 2017, merker jeg meg tre betydningsfulle jubileer:

I: 500 års jubileet for Reformasjonen.

II: I 2017 er det 100 år siden slaget om Jerusalem, et slag som utgjorde slutten på 400 års ottomansk okkupasjon.

III: I år er det også 50 år siden Jerusalem ble forenet som Jerusalems evige hovedstad. 

IV: Vekkelsen i Pyongyang, Nord-Korea

Hva kan disse fire jubileene ha å si for 2017 hva angår Herrens profetiske kalender? Den er tross alt mer interessant for oss enn den gregorianske!

Reformasjonsjubileet vil utvilsomt sette sitt preg på 2017 både i Europa og her i Norge, selv om den norske markeringen er heller nedtonet fra det vi ser i andre land. I Norge markeres jubileet av et seminar! Selv har jeg merket meg at avisen Klassekampen har hatt flere sider om Martin Luther og den betydningen Reformasjonen fikk både religiøst, sosialt og politisk i Europa. Og det er kommet så langt to nye Luther-biografier på norsk.

Slaget om Jerusalem. Man trenger ikke være profet for å forutse at 2017 vil bli et svært hett år hva angår Jerusalems nåtidige og fremtidige stilling. Kanskje vi vil se oppfyllelsen av profetien hos Sakarja:

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det ..." (Sak 12,2-3)

Første delen av denne profetien ble oppfylt i år 70 e.Kr når Jerusalem ble beleiret. Andre del er ikke blitt oppfylt ennå.

Den påtroppende presidenten i USA, Donald Trump, har sagt at en av de første tingene han vil gjøre som president er å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Hva det kan medføre er det ingen som helt vet, men at det vil vekke sterke reaksjoner blant palestina-araberne er det vel ingen som helst tvil om.

Men tilbake til 2017 og jubileene med hensyn til Jerusalem.

Det var i 1517 at den ottomanske sultanen Yavuz Selim erobret Jerusalem. Det var begynnelsen på et særdeles langt muslimsk fangenskap, ja, det skulle vare i hele 400 år. Okkupasjonen skulle ende i 1917 da det ottomanske imperium måtte gi tapt for et annet imperium, det britiske. Kampene om Jerusalem vare fra 17. november til 30. desember 1917. Som du ser er det ganske nøyaktig 100 år siden.

Men det er også 50 år siden Øst- og Vest-Jerusalem ble forenet. Det skjedde i 1967. Og i tilknytning til akkurat denne begivenheten bør vi merke oss Jesu egne ord om Jerusalem:

"Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende." (Luk 21,24)

Da har Jesus i de foregående versene - vers 20-24a - profetert svært detaljert om Jerusalems fall i år 70 e.Kr. Så sier Han: etter at byen har falt skal den være nedtrådt av hedninger (ikke-jøder) en viss periode. Denne perioden kalles 'hedningenes tider" - det er menighetens tid på jord, når evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Men denne tiden - hedningenes tider - er ikke evigvarende. Den er tidsbegrenset. Den vil avsluttes en dag - den dagen Herren Jesus kommer igjen. Ut fra det Jesus sier synes det som om at det er en sammenheng mellom det faktum at Jerusalem igjen er på jødenes hender og avslutningen på det som kalles hedningenes tider.

Om det er slik så betyr det at vi lever på overtid hva angår nådens tidshusholdning.

Vekkelsen i Nord-Korea. Men det jubileet som gir meg aller størst håp for det nye året handler om verdens mest lukkede og antikristelige land, Nord-Korea. For ganske nøyaktig 110 år siden ble Nord-Korea rystet av en gjennomgripende vekkelse, en vekkelse så sterk at Pyongyang skulle få navnet "Østens Jerusalem". Det hele starter 14. januar 1917. Jeg kommer tilbake til denne vekkelsen i flere bloggartikler her på bloggen, men tenk om 110 års jubileet for denne vekkelsen kunne bli et vekkelsens år for Nord-Korea. Det er et bønnemne vi kan ta med oss.

Ingen kommentarer: