torsdag, januar 26, 2017

Det sikreste tegnet på at Den Hellige Ånd har vært på ferde

Jeg tenker mye på dette for tiden: Den Hellige Ånd etterlater seg ikke harde hjerter!

Det sikreste tegnet på at Den Hellige Ånd er på ferde er ikke tegn og under, men hjerter som er er blitt mjuke.

Vi finner et godt eksempel på dette i den vekkelsen som skjer i Antiokia. Ryktene om det som skjer der - dette er beskrevet i Apg 11 - får menigheten i Jerusalem til å sende Barnabas av gårde for å sjekke ut om de gode nyhetene de hører stemmer. Så leser vi i vers 25:

"Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad ..."

Det Gud gjorde kunne altså ses. Hva kunne de se? Forvandlende liv. Mjuke hjerter.

"For deres harde hjerters skyld ...", talte Jesus om.

Måtte mitt hjerte bevares mjukt. Det er min bønn for tiden.

Ingen kommentarer: